Psykoterapeutit Eudaimonia
  PsykoterapeuttiPsykkoterapiaTyönohjausOhjaus ja neuvontaValmennus ja koulutusYhteystiedot
pala
 
Onnellisuus ei synny haluttujen olosuhteitten passiivisesta kokemisesta, vaan siitä että ihminen tekee arvokkaaksi kokemiaan asioita ja etenee kohti tavoitteitaan. David Myers ja Ed Diener

PSYKOTERAPIA

Psykoterapia on tavoitteellista, mielenterveyden ongelman tai häiriön poistamiseen tai lieventämiseen tähtäävää terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Psykoterapian tavoitteena on tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön terveyttä ja toimivuutta sekä valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

Psykoterapeuttinen työskentely on vuorovaikutuksellinen prosessi, jonka tavoitteista sovitaan yhdessä. Psykoterapiatyöskentelyn vaikuttavuutta arvioidaan yhteistyössä terapian kuluessa ja sen päätteeksi. Psykoterapia on usein osa yksilöllistä kuntoutussuunnitelmaa. Psykoterapia voi olla lyhytterapiaa tai pitkäkestoista terapiaa.

RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖISEN PSYKOTERAPIAN PAINOPISTEITÄ

- ratkaisujen etsiminen
- tulevaisuusorientaatio
- edistyksen huomioiminen
- voimavaraistaminen
- vahvuuksia ja mahdollisuuksien tutkiminen
- uusien näkökulmien tutkiminen
- luovuus

HAKEUTUMINEN PSYKOTERAPIAAN

Psykoterapiaan voit hakeutua omakustanteisesti.

Psykoterapiakustannuksiin voi saada tukea eri tahoilta:
Hakeutuminen Kelan tukemaan psykoterapiaan sekä muita lisätietoja Kelan tukemasta psykoterapiasta ks. www.kela.fi

Vakuutusyhtiöt, työterveyshuolto, julkinen terveydenhuolto, toisinaan myös sosiaalitoimi korvaa osan kustannuksista ostopalveluna.


OTA YHTEYTTÄ
MUUT TERAPIAPALVELUT