Psykoterapeutit Eudaimonia
  PsykoterapeuttiPsykkoterapiaTyönohjausOhjaus ja neuvontaValmennus ja koulutusYhteystiedot
pala
 
Älä kysy itseltäsi, mitä maailma tarvitsee. Vaan kysy itseltäsi, mikä herättää sinut eloon. Ja sitten mene ja tee se. Sillä maailma tarvitsee ihmisiä, jotka ovat heränneet eloon. Harold Whitman

TYÖNOHJAUS

Työnohjauksessa tutkitaan ja tarkastellaan työtä ja ohjattavan suhdetta työhön. Tarkastelun kohteena ovat työntekijän yksilölliset, työyhteisölliset ja organisaatioon liittyvät kysymykset.
Työnohjaus tukee työn arviointia, edistää työn kehittämistä, mahdollistaa työongelmien erittelyä ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelua. Työnohjaus on kiinteä osa työntekijän työtä. Työnohjaus on vuorovaikutusta. Työnohjaaja on ammatillisen keskustelun avaaja ja kysymysten esille nostaja työhön liittyvissä kysymyksissä.

YKSILÖTYÖNOHJAUS

  • Tuetaan työssä jaksamista, työhyvinvointia sekä terveyttä
  • Mukana työsuojelullinen tavoite, joka on lähinnä psyykkistä työsuojelua
  • Tuetaan persoonallista ja henkilökohtaista kukoistamista työssä
  • Kannustetaan tutkimaan omia kehittämis- ja oppimisalueitaan työssä ja vuorovaikutussuhteissa
  • Ohjataan työntekijä löytämään oma työn ilo osana hyvää elämää
 

RYHMÄTYÖNOHJAUS

  • Tuetaan toimivan työyhteisön kehittymistä ja vahvistumista
  • Innostetaan tutkimaan ja edistämään työyhteistötaitoja
  • Vahvistetaan luovuuden ilmapiiriä
  • Selkeytetään tiedonkulkua, työtehtäviä ja -rooleja työssä
  • Tutkitaan organisaation, työyhteisön ja yksittäisen työntekijän arvoja ja tavoitteita

ONNELLINEN ORGANISAATIO

Kunnioitetaan työntekijöiden osaamistaan ja ammattitaitoa.
Työntekijöitä tuetaan ammatillisessa kehittymisessä.
Huomioiden työntekijöiden omat kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet työn kehittämisessä.
Hyvä ilmapiiri syntyy avoimesta vuorovaikutuksesta ja keskusteluilmapiiristä
sekä ongelmanratkaisutaidoista.
Vaikeisiinkin asioihin tartutaan ja niihin etsitään toimivia ratkaisuja yhteistyössä.
Tunnistetaan muutostarpeet.
Hyvinvoiva ja onnellinen organisaatio keskustelee arvoistaan ja toteuttaa niitä käytännössä.


OTA YHTEYTTÄ